แพลนท์ เซนส์

ผลิตและจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ 

ผักไมโครกรีน ผักงอก ทั้งปลีกและส่ง

รับจัดซื้อจัดหาวัตุดิบทุกชนิดสำหรับร้านอาหาร